พระครูสิริคีรีวัฒน์ (วิวัฒ ธมฺมวฑฺฒโน ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระครูสิริคีรีวัฒน์ (วิวัฒ ธมฺมวฑฺฒโน ป.ธ.๕)


 
วัด วัดเขาน้อย
ท้องที่ ระยอง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๕, พธ.บ., พธ.ม.

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะตำบลปลวกแดง - ตาสิทธิ์

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูสิริคีรีวัฒน์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook