พระราชวิสุทธิโมลี (ขาว ปุสฺสนาโค ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระราชวิสุทธิโมลี (ขาว ปุสฺสนาโค ป.ธ.๔)


 
เกิด ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๐
อายุ ๗๒ ปี
อุปสมบท ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๐
พรรษา ๕๒
มรณภาพ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
วัด วัดหัวลำโพง
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชวิสุทธิโมลี มีนามเดิมว่า ขาว อัมพวัน เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ปีมะเเม บ้านเลขที่ ๔ หมู่ ๓ ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี บิดาชื่อ นายแผน มารดาชื่อ นางห่อ อัมพวัน ประกอบอาชีพ กสิกรรม


บรรพชา - อุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๖ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ โดยมี พระธรรมไตรโลกาจารย์ (เฮง เขมจารี ป.ธ.๙) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ โดยมี พระธรรมไตรโลกาจารย์ (เฮง เขมจารี ป.ธ.๙) เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๒ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ จาก โรงเรียนวัดพระนอน ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น พระวินัยธร ชั้นต้น ภาค ๑ เขต ๑
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าคณะแขวงบางรัก

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพุทธจักรวิทยา

มรณกาล


     พระราชวิสุทธิโมลี (ขาว ปุสฺสนาโค ป.ธ.๔) มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ สิริรวมอายุได้ ๗๒ ปี พรรษา ๕๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูปุสสนาคสิริวัฒน์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปุสสนาคมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิโมลี ปุสสจารีธรรมสุนทร ประชากรหิตานุยุต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook