พระราชธรรมโสภณ (สวัสดิ์ ธมฺมกาโม) - พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมโสภณ (สวัสดิ์ ธมฺมกาโม)


 
เกิด ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๓
อายุ ๘๙ ปี
อุปสมบท ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
พรรษา ๖๗
มรณภาพ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
วัด วัดปลดสัตว์
ท้องที่ อ่างทอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชธรรมโสภณ มีนามเดิมว่า สวัสดิ์ ขุมทอง เกิดเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ณ หมู่ ๒ ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โยมบิดาชื่อ ขุนศุภมาตรา (หริ่ม ขุมทอง) โยมมารดาชื่อ นางศุภมาตรา (นวม ขุมทอง) มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๖ คน


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ (ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ เมื่ออายุ ๒๒ ปี) ณ พัทธสีมาวัดปลดสัตว์ ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมี พระครูขันตยาคม (อิ่ม สีลธโร) วัดศีลขันธาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการหมอก คนฺธาโร วัดปลดสัตว์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ ๓
นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดปลดสัตว์
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอ่างทอง (ธ)
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี - อ่างทอง (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูสุวัตถิธรรมภาณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมภาณโศภน
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมโสภณ วิมลศีลคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook