พระเทพญาณเวที (บุญมา ญาณวิมโล ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเทพญาณเวที (บุญมา ญาณวิมโล ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๙
อายุ ๗๕ ปี
อุปสมบท ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
มรณภาพ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
วัด วัดมงคลทับคล้อ
ท้องที่ พิจิตร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพญาณเวที นามเดิมว่า บุญมา สังเขป เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๙ (วันแรม ๙ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง) เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. ที่บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๑ ตำบลทะเลชุบศร (ปัจจุบัน ตำบลโคกลำนาน) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โยมบิดาชื่อนายเนตร โยมมารดาชื่อนางพวง สังเขป มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๖ คน


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๔ (ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะแม) ณ วัดอินทรวิหาร โดยมี พระครูสังฆรักษ์ (เงิน) (ภายหลังเป็นพระราชาคณะที่ พระอินทรสมาจารย์) วัดอินทรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ (วันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีฉลู) ณ วัดราชบูรณะ โดยมี พระเทพเวที (โสม ฉนฺโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุนทรสีลาจารย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูประสิทธิสุตคุณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๕๓๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดมงคลทับคล้อ
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น เจ้าคณะตำบลทับคล้อ
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น เจ้าคณะอำเภอตะพานหิน
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๔

อาพาธและมรณกาล


     พระเทพญาณเวที เริ่มอาพาธด้วยโรคเนื้องอกในหลอดอาหารตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ คณะศิษย์ได้พาท่านไปยังโรงพยาบาลปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และพาท่านไปรักษายังโรงพยาบาลวิภาวดี ในวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ต่อจากนั้นจึงได้พาไปยังโรงพยาบาลศิริราชในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชได้ประชุมตกลงกันให้งดการผ่าตัดโดยเด็ดขาด และให้ทำการรักษาเพียง ๒ ทาง คือ ทางเคมีและทางรังสี โดยแบ่งการรักษาทางเคมีออกเป็น ๓ ระยะ ในระหว่างที่ทำการรักษาพยาบาลนั้น ทางคณะแพทย์ตกลงให้พระเทพญาณเวทีเดินทางกลับไปพักผ่อนที่วัดมงคลทับคล้อได้ เมื่อถึงกำหนดเวลาก็ให้เดินทางมารับการรักษาเป็นระยะ ๆไป รวมระยะเวลาที่เดินทางไปรับการรักษาและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ๘ ครั้งประมาณ ๑๒๔ วัน การเดินทางมารับการรักษาพยาบาลครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ไม่มีอาการรุนแรงอะไรที่แสดงให้เห็นว่าจะเป็นเหตุให้พระเทพญาณเวทีมรณภาพ แต่มีข้อน่าสังเกตว่าในระยะ ๒-๓ วันหลังพระเทพญาณเวทีมักจะปรารภกับผู้ใกล้ชิดว่าอยากกลับวัดมงคลทับคล้ออยู่บ่อยครั้ง ถึงกับกำหนดว่าจะเดินทางกลับในวันที่ ๑๕ หรือ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ทั้งที่ได้ทราบว่านายแพทย์ขอให้อยู่รักษาต่ออีกสัก ๒-๓ วัน นอกจากนั้นในวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ พระเทพญาณเวทีมีอาการคลื่นไส้ เวียนศีรษะทางนายแพทย์ผู้ให้การรักษาจึงขอให้ท่านอยู่รับการรักษาในวันที่ ๑๕ มีนาคม อีก ๑ วัน พระเทพญาณเวทีก็ตกลงและกำหนดว่าเมื่อทางนายแพทย์ตรวจรักษาในช่วงเช้าหรือบ่ายแล้วก็จะเดินทางกลับทับคล้อทันที

     คืนวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ พระเทพญาณเวทีพูดคุยกับศิษย์และท่านที่ไปเยี่ยมอาการอาพาธได้ตามปกติ มิได้มีอาการอย่างอื่นแสดงออกมาให้เห็นเลยว่าจะถึงแก่มรณภาพ ก่อนจำวัดนายประจวบ รอดน้อย ซึ่งเป็นผู้ที่มาถวายการปรนนิบัติพระเทพญาณเวทีอยู่เป็นประจำได้เล่าให้ฟังว่า ระหว่างที่พระเทพญาณเวทีสนทนากับนายประจวบอยู่นั้น พระเทพญาณเวทีจ้องหน้านายประจวบบ่อยครั้งและเป็นเวลานาน แต่ก็มิได้พูดจาสั่งเสียอะไรทั้งสิ้นแล้วขึ้นเตียงจำวัด จนกระทั่งประมาณ ๐๒.๐๐ น. มีผู้เห็นพระเทพญาณเวทีเข้าห้องน้ำและออกจากห้องน้ำตามปกติ

     เช้าวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เมื่อถึงเวลาฉันอาหาร บรรดาผู้ที่อยู่ปรนนิบัติทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตจึงปลุกท่านให้ตื่นขึ้นฉันอาหาร แต่ปรากฏว่าพระเทพญาณเวทีไม่ตื่นเสียแล้ว จึงได้ตามแพทย์และพยาบาลให้มาดูอาการ ก็ทราบว่าพระเทพญาณเวทีถึงแก่มรณภาพแล้ว จากนั้นจึงได้มีการแจ้งให้ทางวัดมงคลทับคล้อและศิษย์ต่าง ๆ ทราบ ซึ่งทุกคนก็ตกอยู่ในอาการตกใจ คาดไม่ถึงและเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมาก ตอนบ่ายได้มีการเคลื่อนย้ายศพของพระเทพญาณเวทีไปยังวัดมงคลทับคล้อ เก็บศพไว้ในกุฏิที่ท่านเคยพักอาศัยอยู่ ๑ คืน

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่ พระครูนิพัทธธรรมโกศล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิมลญาณเมธี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิมลเมธี ศรีปริยัติวุฒิกร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณเวที นรสีห์ธรรมสาทก ดิลกปริยัติกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๕๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๔, ตอนที่ ๓ ง, ๖ มกราคม ๒๕๒๐, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๕, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๕๖-๕๗

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook