พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
มรณภาพ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๖, Ph.D.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๖ ประโยค
Doctor of Philosophy (Ph.D.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดไทยนาลันทา
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอมรเมธาจารย์
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนโมลี ศรีสิกขกิจวโรปการ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook