พระธรรมดิลก (ขาว เขมโก ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมดิลก (ขาว เขมโก ป.ธ.๖)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๑๖
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๘๐
วัด วัดสามพระยา
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๘๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดสามพระยา

สมณศักดิ์


๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๙ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระสุธรรมธีรคุณ
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธี ศรีประสาธนสุตาคม อุดมปฏิปกร ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมุนี ศรีวิสุทธศีลาจารย์ ญาณนายก ตรีปิฎกธรา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมดิลก ศากยบุตติยนายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook