พระราชชยาภรณ์ (ร้อย การสุวณฺโณ ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระราชชยาภรณ์ (ร้อย การสุวณฺโณ ป.ธ.๖)


 
เกิด ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๖
อายุ ๕๙ ปี
พรรษา ๓๘
มรณภาพ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
วัด วัดศรีวิชัยวัฒนาราม
ท้องที่ ชัยนาท
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชชยาภรณ์ มีนามเดิมว่า ร้อย เดชมา เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๖ (วันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนยี่ (เดือน ๒)ปีฉลู) เวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา เกิดที่ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โยมบิดาชื่อ ฟุ้ง เดชมา โยมมารดาชื่อ ผ่อง เดชมา ท่าน มีพี่น้อง รวม ๖ คน คือ

     ๑. นางเผือก หอมรส (ต่างบิดา)
     ๒. เป็นหญิง ถึงแก่กรรมก่อนตั้งชื่อ
     ๓. นายผูก พงษ์นารายณ์ (ต่างบิดา)
     ๔. นางพัน ข้องหลิม (ต่างบิดา)
     ๕. พระราชชยาภรณ์ (ร้อย เดชมา)
     ๖. นายจ๊อก เดชมา

     เมื่อเยาว์วัย ท่านเจ้าคุณพระราชชยาภรณ์ เป็นชาวชนบทแต่กำเนิด มีกิริยาอาการส่อถึงแววแห่งความเฉลียวฉลาด เข้มแข็งและมีความอ่อนโยน ตาม คำบอกเล่าของผู้ใกล้ชิด ท่านเป็นเด็กที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่อ้วน ไม่ค่อยเจ็บไข้ รักสงบ ชอบคบหาเพื่อนบ้าง แต่ต้องเป็นเพื่อนที่มีอุปนิสัย คล้ายคลึงกัน มีความอดทน หนักแน่น เมื่ออายุ ๘ ขวบ โยมบิดาได้นำไปฝากให้เป็นศิษย์ของท่านพระครูศรีวิริยโสภิต เจ้าอาวาสวัดพระปรางค์ ตำบลชันสูตร อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และได้รับการศึกษาที่วัดนี้จนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ หลังจากออกจากวัดพระปรางค์ ท่านกลับมาช่วย บิดามารดาทำนา ท่านได้ฝึกดนตรีไทยกับครูเอี่ยม ซึ่งเป็นคนจังหวัดลพบุรีที่มีความสามารถในการเล่นดนตรีไทยมาก ซึ่งฝึกได้ไม่นานท่านก็สามารถ ออกงานร่วมกับวงของครูเอี่ยมในงานต่างๆได้ อยู่ได้ ๒ ปี ก็สามารถตั้งวงของตัวเองได้ และออกรับการแสดงในงานต่างๆในเขตจังหวัดชัยนาทและ สุพรรณบุรี ด้วยที่เป็นหัวหน้าวงจึงทำให้เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไป


อุปสมบท

     อุปสมบท เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ณ พัทธสีมาวัดพระปรางค์ ตำบลชันสูตร อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พระครูศรีวิริยโสภิต เป็นพระอุปัชฌาย์

     เมื่ออุปสมบทแล้ว พระร้อย การสุวณฺโน ไปจำพรรษา ที่วัดธรรมมิกาวาส (วัดค้างคาว) ตำโพธิ์งาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท หลังจากนั้นที่ได้ไปศึกษาที่วัดกัลยาณมิตร ระหว่างนี้ท่านได้ศึกษาและสอบ จนได้ถึงเปรียญธรรม ๖ ประโยค


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๖ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดท่ากฤษณา
พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น เจ้าคณะอำเภอหันคา
พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น ผู้รักษาการพระธรรมธรจังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น ผู้รักษาการสาธารณปการจังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
 เจ้าอาวาสวัดศรีวิชัยวัฒนาราม

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักวัดกัลยาณมิตร
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น กรรมการสนามหลวง แผนกธรรม
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น กรรมการสนามหลวง แผนกบาลี
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น ศึกษาจังหวัดชัยนาท (ฝ่ายสงฆ์)

มรณภาพ


     พระราชยาภรณ์ มรณภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ (วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐) เวลาประมาณ ๑๐.๒๐ น.

     ขณะที่ท่านกำลังเตรียมตัวจะไปเจริญพระพุทธมนต์ฉันเพล ที่บ้านของ พ.ท.สวัสดิ์ โดยท่านได้เข้าไปสรงน้ำก่อนแล้วจึงออกมาเช็ดตัวเสร็จหยิบย่าม ยังไม่ได้ห่มจีวร เดินออกมาพ้นประตูห้อง หันหลังกลับไปดึงกุญแจที่ติดอยู่กับแม่ พอดึงลูกกุญแจออกจากแม่แล้วหันหลังกลับจะลงบันได ในขณะนั้น ท่านได้ล้มลง ศีรษะกระทบกับขอบโต๊ะหมู่เป็นแผลพอหนังแตกและเลือดออก พระ ,เณรและฆราวาสได้นำท่านส่งโรงพยาบาลชัยนาท โดยรถคันที่ จะมารับท่านไปบ้านงาน นายแพทย์มาตรวจดู ท่านได้มรณภาพเสียแล้วด้วยเหตุเส้นเลือดในสมองแตก สิริรวมอายุของท่าน ๕๙ ปี รวมพรรษาได้ ๓๘ พรรษา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสรชัยวิชิต
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุชัยมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชชยาภรณ์ สุนทรธรรมสาธก ตรีปิฏกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook