พระธรรมคุณาภรณ์ (เช้า ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมคุณาภรณ์ (เช้า ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๒
อายุ ๖๑ ปี
อุปสมบท ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒
พรรษา ๔๑
มรณภาพ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
วัด วัดโพธาราม
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมคุณาภรณ์ มีนามเดิมว่า เช้า ยศสมบัติ เกิดเมื่อวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๒ (วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีระกา) ณ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โยมบิดาชื่อนายโฉม โยมมารดา นางน้อย


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ เมื่ออายุได้ ๑๙ ปี โดยมี พระธรรมไตรโลกาจารย์ (ยอด อกฺกวํโส) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ณ วัดเขาแก้ว โดยมี พระธรรมไตรโลกาจารย์ (ยอด อกฺกวํโส) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูนิพัทธรรมศาสน์ (นวม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูปลัดฉัตร วัดเขาแก้ว เป็นอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น สมาชิกสังฆสภา
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น เผยแผ่จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะผู้ตรวจการผู้ช่วยภาค ๖
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น พระอุปัชฌาย์ในเขตภาค ๖
พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๑๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดโพธาราม

มรณกาล


     พระธรรมคุณาภรณ์ (เช้า) มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ สิริอายุ ๖๑ ปี พรรษา ๔๑

สมณศักดิ์


๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเมธีวรคณาจารย์
พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธาจารย์ ปริยัติคุณวิภูศิษ สิกขกิจวโรปกร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมคุณาภรณ์ สุนทรคัมภีรญาณ ตรีปิฎกาธารวิมล โสภณปริยัติกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๖, ตอนที่ ๑๑๕ ง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒, หน้า ๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคเหนือ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook