พระราชประสิทธิคุณ (ทองคำ ปริสุทฺโธ ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระราชประสิทธิคุณ (ทองคำ ปริสุทฺโธ ป.ธ.๔)


 
วัด วัดท้ายตลาด
ท้องที่ อุตรดิตถ์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๕๓๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดท้ายตลาด
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูธรรมสารโกวิท
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระกวีธรรมสาร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชประสิทธิคุณ สุนทรอุตรดิตถาภิบาล ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook