พระเทพคุณาภรณ์ (พุฒ วุฑฺฒิทตฺโต) | พระสังฆาธิการ

พระเทพคุณาภรณ์ (พุฒ วุฑฺฒิทตฺโต)


 
เกิด ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๖
อุปสมบท ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๖
วัด วัดโพธาราม
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพคุณาภรณ์ มีนามเดิมว่า พุฒ เจริญศิลป์ เกิดเมื่อวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๖ (วันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเส็ง) ณ บ้านหัวดง หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวดง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันพุธที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๖ ณ วัดหัวดงเหนือ ตำบลหัวดง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูสวรรค์นคราจารย์ วัดชุมแสง เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดพรหมจริยาวาส
พ.ศ. ๒๔๗๐  เป็น เจ้าคณะแขวงปากน้ำโพ
พ.ศ. ๒๔๗๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๓๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูนิทานโพธิวัฒน์
พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระนิทานโพธิวัฒน์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพรหมาภรณ์ นครสวรรค์คณาจารย์ สมานธรรมพิศิษฐ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพคุณาภรณ์ สุนทรธรรมวาที ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook