พระราชมงคลรังษี (เชื่อม เกสโว ป.ธ.๓) - พระสังฆาธิการ

พระราชมงคลรังษี (เชื่อม เกสโว ป.ธ.๓)


 
มรณภาพ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
วัด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ท้องที่ พิษณุโลก
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูเมธาประยุตต์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวรญาณมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมงคลรังษี สุธีศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook