พระเทพวรสิทธาจารย์ (ดวงคำ ธมฺมทินฺโน) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวรสิทธาจารย์ (ดวงคำ ธมฺมทินฺโน)


 
เกิด ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๒
อายุ ๘๐ ปี
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒
วัด วัดสำเภา
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๓๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าอาวาสวัดสำเภา

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูอุดมวุฑฒิคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอุดมวุฑฒิคุณ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพรหมาจารย์ สาสนภารโสภิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรสิทธาจารย์ ปฏิภาณธรรมโกศล มหาชนปสาทกร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๕, ตอนที่ ๑๐๙ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑, หน้า ๓๑๔๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๑๘๘ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓, หน้า ๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๕
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคเหนือ
facebook คณะศิษย์หลวงปู่คำแสน วัดดอนมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook