พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (ไป๋ ญาณผโล) - พระสังฆาธิการ

พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (ไป๋ ญาณผโล)


 
เกิด ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๙
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙
พรรษา ๕๓
มรณภาพ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗
วัด วัดท่าหลวง
ท้องที่ พิจิตร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ มีนามเดิมว่า ไป๋ นาควิจิตร เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เป็นบุตรของ นายน้อย นางเล็ก นาควิจิตร


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ ณ วัดมูลเหล็ก ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมี พระครูศีลธรารักษ์ (ยิ้ม) เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง
 เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร

มรณภาพ


     พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ มรณภาพ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ โรงพยาบาลพิจิตร เวลา ๒๒.๔๘ น. รวมอายุได้ ๗๘ ปี ๒ เดือน ๘ วัน พรรษา ๕๓

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูธรรมทัสสีมุนีวงศ์
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมทัสสีมุนีวงศ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ มงคลพิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook