พระอภัยสารทะ (อุทธา อภิวํโส) - พระสังฆาธิการ

พระอภัยสารทะ (อุทธา อภิวํโส)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๐๖
มรณภาพ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖
วัด วัดทุงยู
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดทุงยู
 เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

สมณศักดิ์


๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอภัยสารทะ นพีสีบุรวุฑฒาจารย์ สังฆปาโมกข์
พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นราช ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook