พระครูวิเชียรปัญญามหามุนี (เรือง) - พระสังฆาธิการ

พระครูวิเชียรปัญญามหามุนี (เรือง)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๙๕
อายุ ๗๖ ปี
พรรษา ๕๔
มรณภาพ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๐
วัด วัดท่าถนน
ท้องที่ อุตรดิตถ์
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูวิเชียรปัญญามหามุนี มีนามเดิมชื่อ เรือง เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๕ ปีชวด เดือน ๑๑ (กันยายน-พฤศจิกายน)ตรงกับวันศุกร์ ในตระกูลข้าราชการท้องถิ่นเมืองพิชัย


ข้อมูล

     บวชอายุครบบวชเมื่ออายุ ๒๒ ปีที่เมืองพิชัย

     การดำรงค์ซึ่งสมณะศักดิ์คราอยู่เมืองพิชัยขณะที่เมืองอุตรดิฐ (บางโพ) ยังไม่เปนจังหวัดอุตรดิตถ์

     ท่านดำรงค์สมณศักดิ์ที่ พระครูวิเชียรปัญญามหามุณี วัดพระยาปันแดน (เปนเจ้าคณะเมืองพิชัย ๒๔๕๐-๒๔๖๑) และเมื่อเมืองอุตรดิตถ์ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ยุบเมืองพิชัยในปี ๒๔๕๘ ท่านจึงเปนเจ้าคณะจังหวัดตามระบบการปกครองขณะนั้น และท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าถนน ช่วงปี ๒๔๖๑- ๒๔๗๐ ในสมณะศักดิ์ พระวิเชียรปัญญามหามุนี แต่ในภาษาถิ่นทางเมืองพิชัย นั้นจะเรียกว่า ท่านพระครูวิเชียร หรือเจ้าคุณเรือง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๐ - ๒๔๖๑  เป็น เจ้าคณะเมืองพิชัย
พ.ศ. ๒๔๕๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๗๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าถนน

มรณกาล


     พระครูวิเชียรปัญญามหามุนี (เรือง) มรณภาพ ด้วยโรคลม เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ วัดท่าถนน สิริอายุได้ ๗๖ ปี พรรษา ๕๔


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook