พระราชเวที (สมพงษ์ พฺรหฺมวํโส ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระราชเวที (สมพงษ์ พฺรหฺมวํโส ป.ธ.๙)


 
อายุ ๗๗ ปี
พรรษา ๕๕
มรณภาพ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗
วัด วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
 รองเจ้าคณะภาค ๗

มรณกาล


     พระราชเวที (สมพงษ์ พฺรหฺมวํโส) มรณภาพด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกิตติวงศ์เวที
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเวที ตรีปิฎกภูษิตธรรมบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook