พระครูประจักษ์พัฒนคุณ (ถนอม ฐิตายุโก) - พระสังฆาธิการ

พระครูประจักษ์พัฒนคุณ (ถนอม ฐิตายุโก)


 
อายุ ๘๑ ปี
พรรษา ๖๑
มรณภาพ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
วัด วัดแสนฝาง
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดแสนฝาง
 เจ้าคณะตำบลช้าม่อย

มรณภาพ


     พระครูประจักษ์พัฒนคุณ มรณภาพอย่างสงบ ด้วยภาวะหลอดเลือดในหัวใจตีบ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐น. สิริอายุ ๘๑ ปี พรรษา ๖๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรมใน พระเทพวิสุทธาจารย์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูประจักษ์พัฒนคุณ
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook