พระอธิการสมภพ ถาวโร - พระสังฆาธิการ

พระอธิการสมภพ ถาวโร


 
เกิด ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๕
อายุ ๑๐๗ ปี
อุปสมบท ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พรรษา ๑๕
วัด วัดกรอกสะแก
ท้องที่ ฉะเชิงเทรา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ วัดอำปึล ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยมี

  • พระครูจันทร์ วัดแซงมุด ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์
  • เจ้าอธิการเจือ กตฺสโร วัดแซงมุด ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
  • เจ้าอธิการวิสุทธิ์ วิสุทโธ วัดแซงมุด ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดกรอกสะแก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook