พระกำแพง ธมฺมิโก - พระสังฆาธิการ

พระกำแพง ธมฺมิโก


 
เกิด ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔
อายุ ๖๙ ปี
อุปสมบท ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พรรษา ๑๕
วัด วัดท่ามะนาว
ท้องที่ ฉะเชิงเทรา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ วัดท่ามะนาว ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี

  • พระครูวิบูลสารกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์
  • พระอธิการวิทยา วัดเขาถ้ำแรต ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระกรรมวาจาจารย์
  • พระธนกร ฐานวโร วัดเขาถ้ำแรต ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดท่ามะนาว


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook