พระราชรัตนรังษี (ทองปลิว โสรโต) - พระสังฆาธิการ

พระราชรัตนรังษี (ทองปลิว โสรโต)


 
วัด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ท้องที่ พิษณุโลก
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
 เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุวรรณวิสุทธิคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนรังษี มุนีธรรมนิวิฏฐ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook