พระราชพฤฒาจารย์ (ห้อม อมโร) - พระสังฆาธิการ

พระราชพฤฒาจารย์ (ห้อม อมโร)


 
เกิด ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๑
อุปสมบท ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๑
มรณภาพ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑
วัด วัดคูหาสุวรรณ
ท้องที่ สุโขทัย
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดคูหาสุวรรณ
 เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุขวโรทัย
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพฤฒาจารย์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook