พระอรรถจารีสีมาจารย์ (คง อตฺถจารี ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระอรรถจารีสีมาจารย์ (คง อตฺถจารี ป.ธ.๖)


 
ลาสิกขา ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖
วัด วัดบูรพ์
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดบูรพ์
 เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

สมณศักดิ์


๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอรรถจารีสีมาจารย์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook