พระธรรมวรมุนี (มณฑล กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวรมุนี (มณฑล กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙)


 
เกิด ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๔
พรรษา ๖๖
มรณภาพ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
วัด วัดคูหาสวรรค์
ท้องที่ พัทลุง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมวรมุนี มีนามเดิมว่า มณฑล เหมือนชู เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ณ บ้านทุ่งมะขาม ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง โยมบิดาชื่อ เพชร โยมมารดาชื่อ หนูจันทร์ เหมือนชู


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยมี พระครูถาวรกรณีย์ (ขำ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดจินตาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวุฒิคุณธรรมสาร (พรัด สุวณฺณธโช) วัดควนมะพร้าว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูเนกขัมมาภิรัติ (นวล ญาณภูโต) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์
 เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

มรณกาล


     พระธรรมวรมุนี (มณฑล) ได้ละสังขารด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.ของวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ สิริรวมอายุได้ ๘๖ ปี ๔ เดือน กับ ๑ วัน พรรษา ๖๖

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีปริยัติมุนี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณโมลี ศรีธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวรมุนี ศรีปริยัติโสภณ โกศลกิจจานุกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๑๘๘ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓, หน้า ๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๐
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๕
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๘
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook