พระเทพสุทธิโมลี (ปิ่น ปิณินฺทริโย ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระเทพสุทธิโมลี (ปิ่น ปิณินฺทริโย ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๑
มรณภาพ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
วัด วัดธรรมิการาม วรวิหาร
ท้องที่ ประจวบคีรีขันธ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๑๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร
 เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ)

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปิยศีลาจารย์ ญาณมุนี ธรรมิกคณิสสร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปิยมุนี ศรีธรรมมิกคณาทร สุนทรวินัยนิวิฏฐ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุทธิโมลี ตรีปิฎกโกศล วิมลศีลาจารวัตรสุนทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook