พระราชวิริยาลังการ (เซี่ยง นิวาโต ป.ธ.๓) - พระสังฆาธิการ

พระราชวิริยาลังการ (เซี่ยง นิวาโต ป.ธ.๓)


 
เกิด ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๔
อุปสมบท ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
มรณภาพ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘
วัด วัดสามพระยา
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิจารณ์วิหารกิจ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิริยาลังการ สังฆวิธานธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook