พระเทพวงศาจารย์ (จันทร์ โกสโล) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวงศาจารย์ (จันทร์ โกสโล)


 
เกิด ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๑๗
อุปสมบท ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๘
มรณภาพ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๖
วัด วัดขันเงิน
ท้องที่ ชุมพร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 3,779

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวงศาจารย์ มีนามเดิมว่า จันทร์ ทรัพย์สกุล เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๑๗ ตรงกับวันแรม ๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ ณ บ้านเขาม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังตะกอ อำเภอขันเงิน จังหวัดหลังสวน (สมัยนั้นยังเป็นจังหวัดหลังสวนอยู่) โยมบิดาชื่อ นายเหมือน โยมมารดาชื่อ นางนุ้ย ทรัพย์สกุล


การศึกษา

     สมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียน ท่านจึงไปศึกษาอักษรสมัยกับพระอาจารย์ขำ วฑฺฒโน วัดประสาทนิกร อำเภอขันเงิน


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ พัทธสีมาวัดขันเงิน ตำบลวังตะกอ อำเภอขันเงิน โดยมี พระครูธรรมจารี (หนู) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการขำ วฑฺฒโน วัดประสาทนิกร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ อุปสมบทแล้วไปจำพรรษาอยู่วัดประสาทนิกร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๔๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดขันเงิน
พ.ศ. ๒๔๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ แขวงหลังสวน
พ.ศ. ๒๔๖๗  เป็น เจ้าคณะแขวงหลังสวน
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดชุมพร

มรณกาล


     พระเทพวงศาจารย์ (จันทร์ โกสโล) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๖ เวลา ๑๘.๐๕ น. ด้วยโรคชรา

สมณศักดิ์


เป็น พระใบฎีกา
พ.ศ. ๒๔๖๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูธรรมจารีมุนีวงศาจารย์
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมจารีมุนีวงศาจารย์ บริหารชุมพรเขตต์ สังฆปาโมกข์
พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวงศาจารย์ บริหารชุมพรเขต ทักษิณเกษตรธรรมธัช รัญตัญญูสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๓ ง, ๔ มกราคม ๒๕๖, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook