พระราชวีรมุนี (ชำนิ ฉนฺโน ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระราชวีรมุนี (ชำนิ ฉนฺโน ป.ธ.๕)


 
เกิด ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๔
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
พรรษา ๖๘
มรณภาพ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
วัด วัดศรีบุญเรือง
ท้องที่ เลย
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชวีรมุนี มีนามเดิมว่า ชำนิ อักษรสม เกิดเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๔ ที่หมู่บ้านหูรัง ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๒ ณ วัดศรีสุวรรณ ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูประสงค์สารการ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ (อายุ ๒๐ ปี) ณ วัดศรีสุวรรณ ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูประสงค์สารการ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์สุด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูออด เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
 พระอุปัชฌาย์
 เจ้าคณะจังหวัดเลย
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย

มรณกาล


     พระราชวีรมุนี (ชำนิ ฉนฺโน ป.ธ.๕) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ สิริรวมอายุได้ ๘๘ ปี พรรษา ๖๘

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวีรญาณมุนี ขันติวาทีคณาภิรักษ์ สังขปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวีรมุนี ศรีปาพจนวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook