พระครูปิยธรรมาธาร (ยกนิ่ง ปิยธมฺโม) - พระสังฆาธิการ

พระครูปิยธรรมาธาร (ยกนิ่ง ปิยธมฺโม)


 
เกิด ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๗๕ ปี
อุปสมบท ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗
พรรษา ๕๓
มรณภาพ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดพระพรหม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูปิยธรรมาธาร มีนามเดิมว่า ยกนิ่ง ทีปะปาล เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ (ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย) ณ บ้านหมู่ ๓ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุตรของ คุณพ่อรื่น ทีปะปาน คุณแม่กิ๊มจ๋าย วงศ์วิเชียน


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะเมีย) ณ พัทธสีมา วัดพระพรหม อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูรัตนวิมล (หลวงพ่อแบน) วัดอินทาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเผือก สีลสํวโร วัดอินทาราม เป็นกรรมวาจาจารย์ พระใบฎีกาช้อย ฐิตมโน เป็นอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ปิยธมฺโม"


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพระพรหม
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น เจ้าคณะตำบลท่าเคย
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระพรหม
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระพรหม
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น รักษาการเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น ครูสอนปริยัติธรรม

มรณกาล


     พระครูปิยธรรมาธาร (ยกนิ่ง ปิยธมฺโม) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิริอายุ ๗๕ ปี พรรษา ๕๓

สมณศักดิ์


๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระครูสถิตพรหมธรรม
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระครูสถิตพรหมธรรม
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระอุดมธรรมปรีชา
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูปิยธรรมาธาร
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook