พระเทพวราจารย์ (สุขี อภโย ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระเทพวราจารย์ (สุขี อภโย ป.ธ.๙)


 
วัด วัดธรรมบูชา
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิโกศล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรญาณมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวราจารย์ ปรีชาญาณดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook