พระเทพสิทธาจารย์ (ทอง จารุวํโส ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระเทพสิทธาจารย์ (ทอง จารุวํโส ป.ธ.๖)


 
วัด วัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๕๒๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาสมณาราม
พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๕๒๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดพรหมมัญพงศาราม

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุทธิสารสุธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุทธิโมลี ตรีปิฎกโกศล วิมลธรรมคณี ศีลาจารนิวิฏฐ์ ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธาจารย์ ปฏิภาณธรรมโกวิท บัณฑิตประสาทกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook