พระธรรมวิโรจนเถร วิ. (พลับ ฐิติกโร) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมวิโรจนเถร วิ. (พลับ ฐิติกโร)


 
เกิด ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๑๔
มรณภาพ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘
วัด วัดธรรมบูชา
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมวิโรจนเถร วิ. เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๑๔ ณ หมู่บ้านสามบ่อ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ (อายุ ๒๑ ปี ) ณ วัดสนธิ์ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมี พระอุปัชฌายะเสน วัดสนธิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อยู่ศึกษาพระธรรมวินัยในสำนักพระอุปัชฌาย์ วัดสนธิ์ ๔ ปี

     พ.ศ. ๒๔๔๔ อายุ ๓๑ ปี ได้เข้าขอเปลี่ยนนิกายเดิม สู่ ธรรมยุตินิกาย โดยมี พระครูเหมเจติยานุรักษ์ (เนียม ธมฺมปาโล) อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดชลเฉียน เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนทฺธโช) เจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราชขณะนั้น เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้ฉายาว่า ฐิติกโร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๓๙ - ๒๔๔๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดเขาพังไกร (ปัจจุบัน วัดคีรีอัศจรรย์)
พ.ศ. ๒๔๔๖ - ๒๔๕๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดเกษตรชลธี
พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๔๗๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดกำแพง (ปัจจุบันคือ วัดกาญจนาราม)
พ.ศ. ๒๔๖๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๗๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดสามแก้ว
พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๔๗๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๔๗๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสงขลา (ธ)
พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๔๙๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดสารวนาราม
พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดโมกขธรรมราม

สมณศักดิ์


๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูศาสนภารพินิจ
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมวิโรจนเถร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook