พระราชปัญญารังษี (เอี่ยม ธมฺมภาโร ป.ธ.๘) - พระสังฆาธิการ

พระราชปัญญารังษี (เอี่ยม ธมฺมภาโร ป.ธ.๘)


 
เกิด ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๘
อุปสมบท ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐
วัด วัดราชนัดดาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชปัญญารังษี มีนามเดิมว่า เอี่ยม สุริยฤกษ์ (นามสกุลเดิม หนูเป็ด) เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ ตรงกับแรม ๓ ค่ำ เดือน ๖ ณ บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โยมบิดาชื่อนายนะ หนูเป็ด โยมมารดาชื่อนางพุ่ม หนูเป็ด


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ วัดเลียบ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี พระสมุห์เอียด เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ พัทธสีมาวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมเจดีย์ (อยู่ ญาโณทโย ป.ธ.๙) ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระศีลาจารพิพัฒน์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาทอง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ธมฺมภาโร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดราชนัดดาราม

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติวราภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญารังษี ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook