พระภัทรธรรมธาดา (จรูญ ฐิตสทฺโธ ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระภัทรธรรมธาดา (จรูญ ฐิตสทฺโธ ป.ธ.๕)


 
วัด วัดสามแก้ว
ท้องที่ ชุมพร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสามแก้ว
 เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ)

สมณศักดิ์


๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระภัทรธรรมธาดา

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook