พระพิศิษฏ์ธรรมภาณ (ชื่น มุทิโต) - พระสังฆาธิการ

พระพิศิษฏ์ธรรมภาณ (ชื่น มุทิโต)


 
เกิด ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๔
อุปสมบท ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
มรณภาพ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วัด วัดเขาไกรลาศ
ท้องที่ ประจวบคีรีขันธ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเขาไกรลาศ

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิศิษฏ์ธรรมภาณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook