พระราชไพศาลมุนี (ย้อย มหาสาโล) - พระสังฆาธิการ

พระราชไพศาลมุนี (ย้อย มหาสาโล)


 
เกิด ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๔
อายุ ๘๕ ปี
พรรษา ๖๕
มรณภาพ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
วัด วัดท่าโพธิ์
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

สถานะเดิม


     พระราชไพศาลมุนี มีนามเดิมว่า ย้อย ทองนาแค เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๔ ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีเถาะ ณ บ้านงิ้ว ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โยมบิดาชื่อ นายเอียด โยมมารดาชื่อ นางแก้ว ทองนาแค


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ ณ พัทธสีมาวัดสระโพธิ์ โดยมี พระครูใหม่ วัดรามประดิษฐ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระชู วัดบางดำ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

     ได้อุปสมบทใหม่เป็นคณะธรรมยุต เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ ณ พัทธสีมาวัดท่าโพธิ์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระรัตนธัชมุนี (ม่วง) เมื่อดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพกวี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเถื่อน อุปโล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระคลิ้ง ขุทรานนท์ เป็นผู้ให้ไตรสรณคมน์


การศึกษา

พ.ศ.๒๔๖๐ สอบได้นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ.๒๔๖๒ สอบได้นักธรรมชั้นโท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์
พ.ศ. ๒๔๗๑  เป็น เจ้าคณะหมวดท่าวัง (ธ)
พ.ศ. ๒๔๗๒  เป็น เจ้าคณะแขวงฉวาง (ธ)
พ.ศ. ๒๔๘๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ธ)
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)

มรณกาล


     พระราชไพศาลมุนี (ย้อย มหาสาโล) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เวลา ๑๐.๓๕ น. ณ วัดท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สิริรวมอายุได้ ๘๕ ปี ๓ เดือน ๖๕ พรรษา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระครูเหมเจติยานุรักษ์ (แบน)
พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูไพศาลศีลวาท
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระไพศาลศีลวาท
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชไพศาลมุนี ศีลาจารนิวิฏฐ์ ศาสนกิจธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook