พระวินัยโมลี (ฉลอง ปภสฺสโร) - พระสังฆาธิการ

พระวินัยโมลี (ฉลอง ปภสฺสโร)


 
เกิด ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
วัด วัดวิเวกรัตนธัชมุนี
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระวินัยโมลี มีนามเดิมว่า ฉลอง อโนมาศ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๔

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสิชล - ขนอม (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดวิเวกรัตนธัชมุนี
 เจ้าคณะอำเภอสิชล - ขนอม (ธ)

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวินัยโมลี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook