พระราชปฏิภาณมุนี (สรง อิทฺธิมโย ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระราชปฏิภาณมุนี (สรง อิทฺธิมโย ป.ธ.๗)


 
วัด วัดคูหาสวรรค์
ท้องที่ พัทลุง
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 รองเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์
 เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิศาลธรรมรังสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปฏิภาณมุนี ตรีปิฎกวิภูสิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook