พระราชพุทธิรังษี (ดำ นนฺทิโย) - พระสังฆาธิการ

พระราชพุทธิรังษี (ดำ นนฺทิโย)


 
เกิด ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๗
อายุ ๘๙ ปี
พรรษา ๖๘
มรณภาพ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
วัด วัดมุจลินทวาปีวิหาร
ท้องที่ ปัตตานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชพุทธิรังษี มีนามเดิมว่า ดำ จันทรักษ์ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๗ ที่ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา บิดามีนามว่า หลวงจรานุรักษ์เขตร (พลับ จันทรักษ์) มารดามีนามว่า นางพ่วนเหนี่ยว จันทรักษ์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดนาทับ ได้ศึกษาหนังสือขอม ทั้งขอมไทยและขอมบาลีจนเชี่ยวชาญ ระหว่างที่เป็นสามเณรได้เกิดอาพาธจึงได้ลาสิกขาชั่วคราว เหตุผลเพราะยาโบราณต้องผสมสุรา เมื่อหายอาพาธ แล้วจึงได้กลับมาอุปสมบทในขณะที่มีอายุ ๒๒ ปี ได้นามฉายาครั้งแรกว่า “นนฺทิยมาโน

     ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ได้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ ณ วัดราชบพิธ สมเด็จพระสังฆราชทรงเปลี่ยนฉายานามให้ใหม่ว่า นนฺทิโย แล้วทรงฝากให้อยู่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและบาลีแต่เพียงเพื่อหาความรู้ มิได้เข้าสอบ ณ ท้องสนามหลวง ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้เดินทางกลับมาจำพรรษาอยู่ ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น เจ้าคณะหมวดตุยง
พ.ศ. ๒๔๗๗  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะแขวงตุยง
พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น รักษาการเจ้าคณะแขวงหนองจิก
พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น เจ้าคณะแขวงเมืองปัตตานี
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น ผู้รักษาการสาธารณูปการจังหวัดปัตตานี
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดมุจลินทวาปีวิหาร

มรณกาล


     พระราชพุทธิรังษี (ดำ นนฺทิโย) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เวลา ๒๓.๑๐ น. สิริรวมอายุได้ ๘๙ ปี พรรษา ๖๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็น พระใบฎีกา
พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็น พระปลัด
พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูมานิตสมณวัตร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมุจลินทโมลี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพุทธิรังษี โมลีธรรมพินิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook