พระราชรัชมงคลโกศล (ขาว อุทโย ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระราชรัชมงคลโกศล (ขาว อุทโย ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๑
อายุ ๙๕ ปี
อุปสมบท ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๑
พรรษา ๗๔
มรณภาพ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
วัด วัดมัชฌิมาวาส
ท้องที่ สงขลา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชรัชมงคลโกศล มีนามเดิมว่า ขาว ทองป้อง เกิดเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีวอก ณ บ้านขี้นาก ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ ณ พัทธสีมาวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี พระรัตนธัชมุนี (จู อิสสรญาโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสวรวหาร และเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูธรรมธรพริ้ง วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้นามฉายาว่า อุทโย


การศึกษา

นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดคลองเป็ด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดราชาธิวาส จังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานคร)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดจาก
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอระโนด และ อำเภอจะทิ้งพระ (อำเภอสทิงพระ) (ธ)
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง

มรณกาล


     พระราชรัชมงคลโกศล (ขาว ทองป้อง) ได้มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ เวลา ๐๙.๑๓ น. ณ โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา สิริอายุได้ ๙๕ ปี พรรษา ๗๔

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระครูชั้นเอก ที่ พระครูอุทัยวรญาณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวินัยโมลี
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัชมงคลโกศล โสภณญาณสุนทรยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook