พระราชวราภรณ์ (เจิม กนฺตสีโล ป.ธ.๘) - พระสังฆาธิการ

พระราชวราภรณ์ (เจิม กนฺตสีโล ป.ธ.๘)


 
เกิด ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๒
อุปสมบท ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
มรณภาพ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
วัด วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
 เลขานุการสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การปกครอง

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิคณาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวราภรณ์ นิติปกรณ์โกศล วิมลศีลาจารวัตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook