พระเขมานันทคุณ (ปราง เขมานนฺโท) - พระสังฆาธิการ

พระเขมานันทคุณ (ปราง เขมานนฺโท)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๔๘
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๘
มรณภาพ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑
วัด วัดโตนด
ท้องที่ ชุมพร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๒๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดโตนด
 เจ้าคณะอำเภอหลังสวน (ธ)

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเขมานันทคุณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook