พระภัทรธรรมธาดา (ฮั้ว โสภิโต) - พระสังฆาธิการ

พระภัทรธรรมธาดา (ฮั้ว โสภิโต)


 
เกิด ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๘
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๕๙
มรณภาพ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๙
วัด วัดศรีทวี
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๑๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
 เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ธ)

สมณศักดิ์


๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระภัทรธรรมธาดา

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook