พระธรรมรัตนดิลก (อาคม อุตฺตโร ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมรัตนดิลก (อาคม อุตฺตโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐
อายุ ๗๓ ปี
อุปสมบท ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
พรรษา ๕๓
มรณภาพ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
วัด วัดบุปผาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมรัตนดิลก เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ตรงกับขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีเถอะ ที่บ้านดอนทะเล หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นามเดิมชื่อ ด.ช. กิมเซ่ง เมื่อมาอยู่วัดบุปผาราม พระธรรมวราลังการ (กล่อม อนุภาสเถร ป.ธ.๕) เปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นสามเณรอาคม ในวันที่มาอยู่ คุณโยมบิดาชื่อนายเหนี่ยว แซ่ลิ้ม


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ (อายุ ๑๒ ปี) ณ อุโบสถวัดเพชรจริก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระรัตนธัชมุนี (แบน คณฺฐาภรโณ ป.ธ.๔) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีธรรมประสาธน์ เป็นพระอุปัชฌาย์ บรรพชาแล้วอยู่ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ๑๐ วัน แล้วมาอยู่วัดบุปผาราม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ณ พัทธสีมาพระอุโบสถองค์เดิมวัดบุปผาราม (เดี๋ยวนี้เป็นที่ตั้งศาลาสมเด็จ) พระธรรมวราลังการ (กล่อม อนุภาสเถร ป.ธ.๕) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระอโนมคุณมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอุทัยธรรมธาดา (ยังเป็นพระมหาอุทัย อิณมุตโต) เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอจังหวัดธนบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุปผาราม
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดบุปผาราม
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร

มรณกาล


     พระธรรมรัตนดิลก (อาคม อุตฺตโร ป.ธ.๗) มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ด้วยอาการโรคหัวใจขาดเลือดกระทันหัน สิริรวมอายุได้ ๗๓ ปี ๔ เดือน ๕๓ พรรษา

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอมรเวที [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญากวี ชินสีห์ธรรมสาธก ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนดิลก ธรรมสาธกวิจิตรปฏิภาณ ตรีปิฎกคุณาลังการวิภูสิต ยติคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนดิลก ธรรมสาธกวิจิตรปฏิภาน ตรีปิฎกคุณาลังการภูสิต ประสาธนกิจสิกขากร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๘, ตอนที่ ๑๐๔ ง, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔, หน้า ๗
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๖, ตอนที่ ๑๑๘ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒, หน้า ๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๕, ตอนที่ ๓๔ ง, ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑, หน้า ๑
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook