พระระณังควินัยมุนีวงศ์ (พลอย ธมฺมโชโต) - พระสังฆาธิการ

พระระณังควินัยมุนีวงศ์ (พลอย ธมฺมโชโต)


 
วัด วัดอุปนันทาราม
ท้องที่ ระนอง
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๕๑๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดอุปนันทาราม
 เจ้าคณะจังหวัดระนอง

สมณศักดิ์


๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระรณังควินัยมุนีวงศ์ สีลาทิธำรงวิริยาธิการี สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระระณังควินัยมุนีวงศ์ จาตุรงคศีลวิสุทธิ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


wikipedia.org

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook