พระเทพกวี (จั่น วิจญฺจโล ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพกวี (จั่น วิจญฺจโล ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๙
อายุ ๗๕ ปี
อุปสมบท ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๑
พรรษา ๕๓
มรณภาพ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔
วัด วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพกวี มีนามเดิมว่า จั่น สวาคฆพรรณ เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๒๙ (ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ) ณ ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โยมบิดาชื่อนายแพง โยมมารดาชื่อนางกิ๋ม สวาคฆพรรณ


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ ณ วัดเขาบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี พระเทพกวี (เจริญ ญาณวโร ป.ธ.๗) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูชลธารมุนี (เอี่ยม เมฆิโย) เป็นพระอุปสัมปทาจารย์ พระวินัยธรรม (ทา โสภิโต) เป็นพระบรรพชาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๕๘ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๕๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๖๑ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๖๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๖๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๖๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๖๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
พ.ศ. ๒๔๗๒  เป็น รองเจ้าคณะมณฑลปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๔๗๓  เป็น เจ้าคณะมณฑลปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น พระอุปัชฌาย์

มรณกาล


     พระเทพกวี (จั่น วิจญฺจโล ป.ธ.๖) มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔ สิริรวมอายุได้ ๗๕ ปี พรรษา ๕๓

สมณศักดิ์


๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกิตติสารมุนี
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกวี นรสีห์พจนปิลันธน์ คันถธุรบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกวี ศรีวิสุทธิดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook