พระเทพสุทธิโมลี (เสงี่ยม จิณฺณาจาโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสุทธิโมลี (เสงี่ยม จิณฺณาจาโร ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๕๙
มรณภาพ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๒
วัด วัดจันทนาราม
ท้องที่ จันทบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม
 เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี - ระยอง - ตราด (ธ)

สมณศักดิ์


๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอมรโมลี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุทธิโมลี ตรีปิฎกโกศล วิมลญาณภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๔๘
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันออก

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook