พระเทพชลธารมุนี (วิเชียร จิตฺตวิริโย ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพชลธารมุนี (วิเชียร จิตฺตวิริโย ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๔
มรณภาพ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
วัด วัดเครือวัลย์
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี

มรณกาล


     พระเทพชลธารมุนี (วิเชียร จิตฺตวิริโย ป.ธ.๖) มรณภาพ ด้วยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เวลา ๐๑.๓๕ น. ณ โรงพยาบาลสมิติเวช กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระชลธารมุนี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพุทธิรังษี โมลีธรรมพินิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพชลธารมุนี ศรีชลบุราจารย์ ศาสนภารธุราทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook