พระเขมทัสสี (เอี่ยม เมฆิโย) - พระสังฆาธิการ

พระเขมทัสสี (เอี่ยม เมฆิโย)


 
เกิด ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๑๑
มรณภาพ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๒
วัด วัดเขาบางทราย
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย
 เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระเขมทัสสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook