พระราชจันทกวี (สร่วง จนฺทสโร ป.ธ.๓) - พระสังฆาธิการ

พระราชจันทกวี (สร่วง จนฺทสโร ป.ธ.๓)


 
เกิด ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๓
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๓
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔
วัด วัดโบสถ์เมือง
ท้องที่ จันทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๓


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชจันทกวี มีนามเดิมว่า สร่วง อินทษร เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๓ ตรงกับวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล ณ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โยมบิดานายป๋อง โยมมารดานางผิน อินทษร


อุปสมบท

     เข้ารับการศึกษาครั้งแรกที่โรงเรียนวัดห้องคูหา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีความรู้อ่านออกเขียนได้ และหลังจากนั้นเข้ารับราชการทหารเรือเป็นเวลา ๒ ปี

     ครั้นต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้เข้าอุปสมบทในบวรพุทธศาสนา ณ วัดไผ่ล้อม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมี พระอธิการเหมียง เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๖๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
พ.ศ. ๒๔๖๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
พ.ศ. ๒๔๖๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดระยอง
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
 เจ้าอาวาสวัดโบสถ์เมือง

มรณกาล


     พระราชจันทกวี (สร่วง จนฺทสโร ป.ธ.๓) ได้เริ่มอาพาธและเข้ารักษา ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตึกราชจันทกวี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ แต่อาการมิได้ทุเลาลง แพทย์ได้แนะนำให้เข้าไปรักษา ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับการรักษาในระยะแรกประมาณ ๑ เดือน อาการค่อยทุเลาลง จึงได้เดินทางกลับมาพักผ่อนที่วัดโบสถ์เมือง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ แต่อาการอาพาธด้วยโรคเดิมกลับกำเริบขึ้นอีก จึงได้เดินทางเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร อีก เป็นครั้งที่ ๒ แต่อาการครั้งนี้ไม่ทุเลาลง หมดความสามารถของคณะแพทย์แห่งโรงพยาบาลสงฆ์จะเยียวยาแก้ไขได้ ได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ สิริรวมอายุได้ ๘๑ ปี ๖๐ พรรษา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพิศาลธรรมคุณ
พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิศาลสมณคุณ สุนทรคณารักษ์ สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชจันทกวี สมณธรรมจารีสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook