พระเทพญาณมุนี (ประเทศ กวีธโร ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระเทพญาณมุนี (ประเทศ กวีธโร ป.ธ.๖)


 
เกิด ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
พรรษา ๖๔
มรณภาพ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
วัด วัดช่องลม
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖

สถานะเดิม


     พระเทพญาณมุนี มีนามเดิมว่า ประเทศ กัลยาหัตร เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีวอก ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โยมบิดาชื่อ บัง โยมมารดาชื่อ บาง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่ออายุได้ ๑๕ ปี ณ วัดท่าเกวียน ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระครูวิมลญาณสุนทร วัดมหาเจดีย์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ณ วัดท่าเกวียน ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระวิสุทธิโสภณ (โพธิ์ ป.ธ.๕) วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิมลญาณสุนทร (ก้อย) วัดมหาเจดีย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูอดุลยสารมุนี (จันทร์ ป.ธ.๖) วัดท่าเกวียน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
 เจ้าอาวาสวัดช่องลม พระอารามหลวง
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

มรณกาล


     พระเทพญาณมุนี (ประเทศ กวีธโร) ได้ถึงมรณภาพด้วยโรคหัวใจขาดเลือด เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๐๓.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูนิเทศธรรมวาที
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระนิเทศธรรมวาที
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรเวที ศรีธรรมานุสิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณมุนี ศรีศาสนโกศล โสภณธรรมโฆษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันออก
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๕๐-๑๕๑

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook